Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

opinion

Bàn Về Ảnh ‘Xấu’

Hình thức và nội dung của ảnh ‘xấu’. Cặp đôi đang khiêu vũ, người đàn bà bỗng phá lên cười. Chỉ nhìn liếc qua ảnh của Winogrand thì thấy vậy, nhưng ngắm lâu hơ...