Makét 02

Thiên Nhiên Trong Nhiếp Ảnh Xưa & Nay

Di sản của Richard và Cherry Keartons, bộ đôi nhiếp ảnh gia tự nhiên đầu tiên trên thế giới không chỉ nhắc về những gì đã mất mà còn gợi tới khả năng thúc đẩy sự thay đổi.

Ghi Chép Từ Đảo Xa

Nhiếp ảnh gia người Indonesia Muhammad Fadli chia sẻ quá trình thực hiện “The Banda Journal” - cuốn sách đoạt nhiều giải thưởng lớn trong năm qua.