Da Thịt Nên Thơ

Ta tìm lại thân thể mình trong tuyển tập ảnh của nhiếp ảnh gia - thi gia Ren Hang.