Nguyễn Thị Mỹ Liên: Hiếu Thảo

Sợi dây mẫu hệ xuyên suốt dòng tự sự qua ảnh, kết nối quá khứ với hiện tại, chầm chậm lật mở những suy tư về ký ức, văn hoá và danh tính cá nhân.

Nếu Ký Ức Là Một Căn Phòng

Chuỗi tác phẩm bao gồm ảnh chụp, tranh vẽ và video chất vấn mối quan hệ tác giả-chủ thể và sự khó khăn khi tái hiện cuộc sống nội tâm của người khác.