Makét 02

Lê Brothers: 365 Ngày

Dự án “356 ngày” của cặp nghệ sĩ song sinh đối thoại với thời gian, lấy thời gian làm chủ thể để phơi bày và giấu diếm các tự sự hay phản tư giàu ẩn dụ.

Da Thịt Nên Thơ

Ta tìm lại thân thể mình trong tuyển tập ảnh của nhiếp ảnh gia - thi gia Ren Hang.