Makét 02

Huy Mải Mê ‘Lưu Chữ’

Từ những cuộc rong ruổi đơn phương đến một dự án cộng đồng: Lê Quốc Huy giới thiệu những câu chuyện xung quanh nỗ lực lưu lại những bảng hiệu viết tay đang biến mất của Sài Gòn.