Chọn Sách Cùng Phong Nguyễn

Phong Nguyễn chia sẻ bộ sưu tập sách ảnh của anh mà theo anh là nền tảng tối ưu và 'vĩnh cửu' nhất cho việc trưng bày hình ảnh.