Ones To Watch: Mắt Bét

Mắt Bét chụp ảnh như một phương pháp trị liệu cho bản thân và tìm cách hình ảnh hoá những cảm xúc không mời mà tới.