Makét 02

Hành động nhỏ,

ý nghĩa lớn!

Matca là dự án độc lập phi lợi nhuận do cá nhân bảo trợ, với tạp chí trực tuyến, không gian triển lãm cùng nhiều hoạt động chuyên ngành được mở tự do, không thu phí. Nếu bạn tin vào những việc chúng tôi đang làm, hãy cân nhắc một khoản tài trợ nhỏ, đổi lại những món quà đặc biệt, để dự án có thể duy trì dài lâu.

Hành động nhỏ,

ý nghĩa lớn!

Matca là dự án độc lập phi lợi nhuận do cá nhân bảo trợ, với tạp chí trực tuyến, không gian triển lãm cùng nhiều hoạt động chuyên nghành được mở tự do, không thu phí. Nếu bạn tin vào những việc chúng tôi đang làm, hãy cân nhắc một khoản tài trợ nhỏ, đổi lại những món quà đặc biệt, để dự án có thể duy trì dài lâu.

Gói Quà Ý Nghĩa 01

14.990.000

Tác phẩm nhiếp ảnh độc bản sử dụng film khổ lớn Polaroid 8x10 được tạo nên bởi tình yêu, sự kiên nhẫn và kỹ thuật vượt trội. Gói tặng phẩm giới hạn, chỉ sản xuất 5 gói/năm.
Tác phẩm nhiếp ảnh độc bản sử dụng film Polaroid SX-70 đầy ngẫu hứng và phóng khoáng. Gói tặng phẩm giới hạn, chỉ sản xuất 20 gói/năm.

Cảm Ơn Bạn Đã Tin Tưởng