Hành động nhỏ,

ý nghĩa lớn!

Matca là dự án độc lập phi lợi nhuận do cá nhân bảo trợ, với tạp chí trực tuyến, không gian triển lãm cùng nhiều hoạt động chuyên ngành được mở tự do, không thu phí. Nếu bạn tin vào những việc chúng tôi đang làm, hãy cân nhắc một khoản tài trợ nhỏ, đổi lại những món quà đặc biệt, để dự án có thể duy trì dài lâu.

Hành động nhỏ,

ý nghĩa lớn!

Matca là dự án độc lập phi lợi nhuận do cá nhân bảo trợ, với tạp chí trực tuyến, không gian triển lãm cùng nhiều hoạt động chuyên nghành được mở tự do, không thu phí. Nếu bạn tin vào những việc chúng tôi đang làm, hãy cân nhắc một khoản tài trợ nhỏ, đổi lại những món quà đặc biệt, để dự án có thể duy trì dài lâu.

*Số lượng rất hạn chế. Giá bán sẽ tăng luỹ tiến dựa trên số lượng sách còn lại. Bỏ qua những địa danh nổi tiếng, Girard tập trung khám phá những khía cạnh lẩn khuất của cuộc sống hàng ngày, mở cánh cửa tới cuộc sống đời thường riêng tư và thân mật. Read More

Cảm Ơn Bạn Đã Tin Tưởng