Makét 02

Nếu Ký Ức Là Một Căn Phòng

Chuỗi tác phẩm bao gồm ảnh chụp, tranh vẽ và video chất vấn mối quan hệ tác giả-chủ thể và sự khó khăn khi tái hiện cuộc sống nội tâm của người khác.

Ones To Watch: Miên Thụy

Trở về từ Angkor Photo Workshop, Thụy chia sẻ trải nghiệm học hỏi và thực hiện dự án với nhiều bất ngờ khó quên.