Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

Linh Phạm

Máy Ảnh Film: Mua Gì, Ở Đâu?

Bên cạnh sự phát triển không ngừng của máy ảnh số, thú chụp film tại Việt Nam, cụ thể là Hà Nội, vẫn tồn tại như một dòng chảy ngầm nhưng không kém phần mạnh mẽ...