Linh Phạm: Sen Nở Trong Bùn

Linh Phạm sưu tập những mảnh ghép nhỏ của đất nước Việt đang chuyển mình, có cả sự hân hoan nhưng cũng lẫn đâu đó những nốt buồn.