Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

matca

Ones To Watch: Lê Xuân Phong

Lê Xuân Phong đã theo học Đại học Ngoại thương đến năm 3 rồi mới bỏ ngang để thi lại vào khoa Nhiếp ảnh nghệ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Như...

#matcaspotlight Tháng 11/2018

#matcaspotlight tháng 11 được ban biên tập của Matca đứng ra tuyển chọn. Trong hơn 11,000 tấm ảnh kèm hashtag với phần lớn là ảnh mang tính đời thường - báo chí...

matca

A gathering space for photographers & visual artists in Vietnam.