Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

matca

Nhìn Lại Xem Ảnh Buôn Chuyện #8

Matca lại có dịp hẹn hò cũng các bạn vào một ngày giáp Tết tại VUI Studio. Rất vui vì sau gần hai năm làm Xem Ảnh Buôn Chuyện (XABC), Matca vẫn được thấy những ...

Ones To Watch: Lê Xuân Phong

Lê Xuân Phong đã theo học Đại học Ngoại thương đến năm 3 rồi mới bỏ ngang để thi lại vào khoa Nhiếp ảnh nghệ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Như...

matca

A gathering space for photographers & visual artists in Vietnam.