Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

documentary

Cường Đỗ Mạnh: Twins

Bộ ảnh Twins được Cường Đỗ Mạnh thực hiện năm 2013 và đã một thời được báo chí ồ ạt quan tâm. Bốn năm đã trôi qua, nhưng dự án ảnh đầu tay của anh vẫn là một ví...