Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

Đạt Vũ

Thy Trần: Cacher

“Cacher* là một cuốn nhật ký bằng hình ảnh dò lại chặng đường của một mối quan hệ tình cảm, mà trong đó gương mặt của người bạn gái cũ của của tôi bị giấu đi. C...