Makét 02

[Triển Lãm] Hà Nội, Tuổi 20 Tươi Đẹp

Thân mời các bạn trẻ thực hành nhiếp ảnh tham gia workshop “Hà Nội, Tuổi 20 tươi đẹp” diễn ra từ 15-21/05/2019 tại Trung tâm văn hoá Pháp tại Hà Nội – L’Espace. Chương trình được tổ chức trong chuỗi sự kiện tháng nhiếp ảnh tháng 05/2019.

Workshop khuyến khích những người tham gia thực hiện một bộ ảnh, thể hiện ý tưởng, quan điểm, cảm xúc về những trải nghiệm sống của bản thân thông qua nhiếp ảnh, cụ thể chủ đề là về những năm tháng tuổi 20 tại Hà Nội.

Người hướng dẫn sẽ hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng quan trọng để xây dựng 1 câu chuyện hình ảnh. Với việc tự mình thực hiện một bộ ảnh, người tham dự sẽ nâng cao được kỹ năng chụp ảnh dưới góc nhìn cá nhân, dựa vào chính lịch sử và trải nghiệm sống của bản thân.

Người hướng dẫn:
Buổi workshop sẽ được hướng dẫn bởi 3 nhiếp ảnh gia:
• Bình Đặng là một nhiếp ảnh gia tạp chí và thương mại. Ngoài ra, anh còn là một tác giả với những dự án cá nhân xoay quanh các vấn đề xã hội.
• Mai Nguyên Anh là một nghệ sĩ thị giác với mối quan tâm chính là những vấn đề đương đại. Các tác phẩm của anh thường là sự kết hợp giữa phong cách nhiếp ảnh tư liệu truyền thống nhưng giàu cảm xúc, nặng tính cá nhân.
• Nicolas Cornet là một nhiếp ảnh gia, nhà báo và nhà xuất bản; ông bắt đầu chụp ảnh Việt Nam từ năm 1987 tới nay.

Tác phẩm thực hiện trong workshop được triển lãm tại Không gian Nhiếp ảnh Matca từ 24-26/05/2019.