Makét 02

Roots & Worlds – In a World That Watches, in a Forest of Eyes

0

• 26.10.2023, 20:00-21:30 (GMT+7)

• Chương trình diễn ra bằng tiếng Anh

• Link Google Meet sẽ được gửi tới bạn qua email sau khi hoàn thành đơn hàng

Mô tả

Trong buổi trò chuyện chuyên đề cuối cùng của Roots & Worlds, nghệ sĩ người Singapore Robert Zhao Renhui sẽ chia sẻ về một số dự án trong 5 năm gần đây. Tác phẩm mới của anh bao gồm những quan sát được thực hiện tại một khu rừng thứ sinh (rừng tự nhiên đã bị con người tác động) của Singapore, nơi sự di cư của con người và động vật đã tạo nên một môi trường hoang dã mới. Qua đó, anh hé lộ những lịch sử ít được biết đến cũng như những hiện tượng tự nhiên xảy ra hằng ngày mà không ai chứng kiến.

Những biến đổi môi trường do con người gây ra như phá rừng và đô thị hóa có thể gây thiệt hại tới các loài động thực vật, tuy nhiên đôi khi cũng tạo điều kiện cho những sinh vật mới phát triển. Tác phẩm của nghệ sĩ khai thác đề tài môi trường, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, và các vấn đề đạo đức liên đới. Với chất liệu chủ đạo là nhiếp ảnh, thực hành của anh dựa trên nền tảng quan sát và nghiên cứu về thế giới tự nhiên, đan xen tư liệu và hư cấu. Nhiều dự án của Robert Zhao Renhui gắn với một tổ chức nghiên cứu giả tưởng mang tên Critical Zoologists nhằm phát triển hướng tiếp cận mang tính phản biện về nhãn quan động vật học – cách con người nhìn nhận muôn loài.