Makét 02

Đào Mai Trang: Song Hành Với Nghệ Thuật

365.000

Tổng hợp phỏng vấn và tiểu luận về nhiều vấn đề trong nghệ thuật thị giác tại Việt Nam, tuyển chọn từ gần 20 năm làm báo của tác giả.

Description

Cuốn sách Song hành với Nghệ Thuật bao gồm ba phần. Phần một bao gồm các phỏng vấn với nghệ sĩ, curator, nhà nghiên cứu về nhiều vấn đề trong đời sống mỹ thuật/ nghệ thuật thị giác Việt Nam từ năm 2013 trở lại đây. Phần hai là chuỗi bài bình luận về sáng tác của sáu họa sĩ. Phần ba chứa đựng thông tin và luận điểm của cá nhân tác giả về hai chủ đề lớn trong đời sống mỹ thuật Việt Nam lâu nay: thị trường mỹ thuật với các rắc rối, hệ lụy từ nạn tranh giả–tranh sao chép; và tương lai của điêu khắc và nghệ thuật công cộng nhìn từ cách ứng xử của từ chính quyền đến cá nhân người dân.

Bìa giấy
Nhà xuất bản: Liên kết xuất bản cùng Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 292
Kích thước: 16.7 x 23cm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Additional information

Weight 550 g