Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

matcaotw

Ones To Watch: Dy Duyên

Dy Duyên trước đây theo đuổi chuyên ngành thiết kế đồ hoạ nhưng quyết định rẽ ngang khi bắt đầu cầm máy từ ngày chưa tốt nghiệp. Nổi tiếng với những tấm chân du...