Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

matcaotw

Ones To Watch: Lê Xuân Phong

Lê Xuân Phong đã theo học Đại học Ngoại thương đến năm 3 rồi mới bỏ ngang để thi lại vào khoa Nhiếp ảnh nghệ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Như...

Ones To Watch: Dy Duyên

Dy Duyên trước đây theo đuổi chuyên ngành thiết kế đồ hoạ nhưng quyết định rẽ ngang khi bắt đầu cầm máy từ ngày chưa tốt nghiệp. Nổi tiếng với những tấm chân du...