Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

intimacy

Vương Kiên: Làm Quen

Tôi bắt đầu chụp ảnh như một cách để tới gần hơn với mọi người. Do bản tính nhút nhát, tôi tò mò nhiều nhưng lại ít khi dám mở miệng hỏi ai bao giờ. Tôi vẫn ...

Khoá Học: Leica Street Photography

Hai nhiếp ảnh gia (NAG) Leica Vineet Vohra từ Ấn Độ và Nguyễn Việt Thanh cùng NAG trẻ tài năng khách mời Chu Việt Hà phối hợp thực hiện một khoá học về ảnh đườn...