Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

Lại Một Lá Thư Ngỏ Nữa

Matca (hay còn gọi là Mắt Cá) được ra đời hoàn toàn từ niềm đam mê và niềm tin của chúng tôi về nhiếp ảnh như một phương thức kể chuyện và một hình thái của nghệ thuật thị giác. Chúng tôi hi vọng có thể đưa Matca trở thành không gian chung cho cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam, nơi tạo cảm hứng, chia sẻ ý tưởng giữa những người yêu và thực hành nhiếp ảnh. Mặt khác, qua việc giới thiệu các tác phẩm và nghệ sĩ trong nước, Matca là cầu nối giữa công chúng yêu nghệ thuật với cộng đồng nghệ sĩ nhiếp ảnh / thị giác đang phát triển tích cực tại Việt Nam.

Mọi liên hệ hoặc đóng góp xin gửi email về địa chỉ: hello@matca.vn