Email được sử dụng. Vui lòng dùng email khác.

Kiểm tra hộp thư của bạn để hoàn thành việc đăng kí. Chúc bạn xem ảnh vui :)

matca

Linh Phạm: Sen Nở Trong Bùn

Huy Anh một tay cởi bỏ chiếc mũ cói với dòng chữ Barcelona, tay còn lại vẫn ôm chặt bó Cúc Đại Đoá trắng, lặng lẽ bước vào một khu nghĩa trang ở ngoại ô Hà Nội....

Gửi Bài Viết Tới Matca

Nếu bạn yêu thích các tác phẩm và bài viết tại Matca, chúng tôi cũng rất nóng lòng được chào đón các tác phẩm của bạn! Hãy cho chúng tôi thấy các dự án hoặc ...

matca

A gathering space for photographers & visual artists in Vietnam.